Havens van vroeger

Wie denkt aan de havens van vroeger denkt aan kotters en oude houten schepen die klaar gemaakt worden voor een tocht op zee. Er ging veel werk in het onderhouden en zee waardig maken van een schip. Vele ambachtslieden verdiende vroeger hun boterham met het werk aan en rondom een schip.

Ambachten groep vroeger heeft een Breede selectie ambachten uitgezocht die we voor u, voor een middag weer even tot leven kunnen wekken.
Vergane tijden komen terug en u en uw gezelschap krijgen de kans vragen te stellen aan ambachtslieden van die tijds periode.

Zee lieden en hun aanverwanten die aan wal bleven waren hele dagen bezig met het bijhouden van materiaal dat op het schip gebruikt werd. Of natuurlijk met het verwerken van de gevangen vis! Veel van deze beroepen zie je vandaag de dag niet meer.

Veel bedrijvigheid aan de kadde

Zo was er bijvoorbeeld er was altijd wel wat te doen aan de kade weer of geen weer. Nederland heeft een rijke maritieme traditie zij het van visserij tot logistiek. Ambachten groep vroeger heeft enkele van deze Oude ambachten gepreserveerd voor u. Mocht u ze bij u op de markt, school of vereniging in levende lijven willen zien kunt u contact met ons opnemen met het formulier hier onder.

Een lijst met de maritieme ambachten die we kunnen tonen

 • scheepsmodellen maker
 • fitten maker
 • allemanseindjes maker
 • scheepslampenkappen maker
 • scheeps tiffany maker
 • Zeilemaker
 • corvij nagel maker
 • scheepsspiegelmaker
 • kabelaris maker
 • scheepsputsenmaker
 • schip in fles maker
 • kabelaris maker
 • jutter
 • scheepshout
 • schiemanswerker
 • fuiken breier
 • netten boeter
 • scheepjes glas blazer
 • scheepshout tekenaar
 • schip op glas tekenaar
 • scheepstekenaar
 • Zuiderzee schilder
 • makrelenroker
 • kopergraveur
 • schip op glas graveur
 • scheeps hout snijder
 • tallyman
 • touwsplitser
 • haring-en palingroker
 • brander leguaan
 • viskubbenvlechter
 • viskubbenvlechter
 • knopenlegger
 • nettenboeter
 • scheepstingieter
 • scheepskoperslager
 • touwslager
 • scheepshoutdraaier

Tally man

Iedereen die in de havens heeft gewerkt kent wel een tallyman.
Deze was een soort chef die de lading en hijsen controleerde en telde en registreerde. Een werkende en meelopende administrateur en controleur.


Deze uit Rotterdam afkomstige Kobus weet er alles over te vertellen en toont zijn collectie van meer dan 1000 tally’s. naast tally’s heeft hij ook pikhaken om de balen mee uit het ruim te pakken, vandaar ; Kobus de Tally man als u meer wilt weten over hoe dat vroeger in de havens gingBoek de groep ambachten van vroeger vandaag!